KATO KR25H-V7 đời 2008 (16591 giờ)

$125,000
Thông tin cơ bản
 • Danh mục sản phẩm:Thiết bị làm đường
 • Nơi sản xuất
 • Nhà sản xuất:
 • Giờ sử dụng
 • Đời
Thông tin chi tiết
 • NSX Động cơ :
 • Mẫu động cơ :
 • Khí thải động cơ :
 • SL Xi-lanh :
 • Tốc độ bơm (nén) :
 • Dung tích động cơ :
 • Mã lực động cơ :
 • Hiệu suất động cơ :
 • Tốc độ tối đa :
 • Liên kết thủy lực :
  (Động cơ) :
 • Liên kết thủy lực :
  (Cánh) :
 • Liên kết thủy lực :
 • Liên kết thủy lực :
 • Liên kết thủy lực :
 • Cánh :
 • Cánh :
 • Track :
 • Track :
 • Độ nặng :
 • Boom(Pumps) :
 • Engine(Pumps)-Out put :
 • Hydraulic(Pumps)-Pumping :
  speed :
 • Hydraulic(Pumps)-Main Pump :
 • Length(Pumps)-Boom Length :
  Length :
 • Truck-Maker :
 • Truck-Hourse Power :
 • Truck-Engine Type :
 • Truck-Truck Year :
 • Weight(Pumps)-Gross Weight :
 • Truck-odo :
 • Weight(Pumps)-Gross Weight :
 • Installation-Installation Model :
 • Length-Maximum Width :
 • Mass-Mass :
 • Pressure-Working Pressure :
Thông tin kiểm định
 • Appearance Cabin :
 • Appearance Glass :
 • Appearance Covers :
 • Appearance Paint :
 • Engine system-Engine Sound :
 • Engine system-Emission color :
 • Engine system-Oil level Cleanness :
 • Engine system-Oil leakage :
 • Engine system-Oil Cooler :
 • Engine system-Radiator :
 • Functioning-Boom :
 • Functioning-Arm :
 • Functioning-Bucket :
 • Functioning-Bucket pin :
 • Hydraulic linkage system-Oil level :
 • Hydraulic linkage system-Oil leakage :
 • Hydraulic linkage system-Pump :
 • Hydraulic linkage system-Damage on Pipe :
 • Hydraulic linkage system-Motor :
 • Hydraulic linkage system-Boom cylinder :
 • Hydraulic linkage system-Arm Cylinder :
 • Hydraulic linkage system-Bucket Cylinder :
 • Operating seat-Monitor panel :
 • Operating seat-Switches :
 • Operating seat-Air condition :
 • Operating seat-Switches :
 • Undercarrige-Hydraulic Motor :
 • Undercarrige-Idler :
 • Undercarrige-Roller :
 • Undercarrige-Bottom roller :
 • Undercarrige-Sprocket :
 • Undercarrige-Shoe plate :
 • Undercarrige-Pin bush :
MÔ TẢ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY